POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Beperking voorkeurrecht

Wanneer er naar aanleiding van een kapitaalverhoging wordt beslist om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, is er bijzondere verslaggeving vereist inzake de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

De bedrijfsrevisor kijkt na of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.


BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER