POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Disclaimer

Website
Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld van beroepsbeoefenaars of klanten die met ons samenwerken voor revisoraal werk. Elk ander gebruik wordt niet toegestaan, incl. de in deze website gehanteerde toepassingen en werkmethodieken welke niet gekopieerd of gebruikt mogen worden door derden of voor andere doeleinden dan de samenwerking met ons kantoor. Wij besteden veel zorg aan de opbouw, uitbouw, veiligheid en onderhoud van onze website maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website steeds correct, compleet of actueel is. De informatie kan dan ook niet beschouwd worden als juridisch, fiscaal of professioneel advies.

Links op website
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Aansprakelijkheid
Pouseele Bedrijfsrevisoren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onjuiste informatie die wordt afgeleid uit de website, noch voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Advies, informatie en tools
Wij streven steeds naar betrouwbaarheid van de verstrekte informatie en tools, waarvoor wij echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wij doen in geen geval een uitspraak over de mogelijke fiscale gevolgen of fiscale toelaatbaarheid van de voorgenomen operaties die ons worden voorgelegd.

Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

Opmerkingen
Heeft u een opmerking of nuttige suggestie voor onze website? Geef ons dan gerust uw feedback zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.


BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER