POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Splitsing

  • Splitsing door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, op verscheidene vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van de ontbonden vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschap die delen in het gesplitste vermogen.
  • Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op verscheidene nieuwe door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten aan de ontbonden vennootschap van aandelen in de nieuwe vennootschap.
  • Gemengde splitsing is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening op één of meer bestaande vennootschappen en op één of meer door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van de ontbonden vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen.
  • In het kader van een splitsing zal de bedrijfsrevisor worden aangesteld om de ruilverhouding te beoordelen die in het splitsingsvoorstel wordt opgenomen of om zich uit te spreken over de inbreng in natura.


    BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
    RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER