POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Partiële splitsing

  • Partiële splitsing door overneming is de rechtshandeling waarbij een deel van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap op één of meerdere andere vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van aandelen van de verkrijgende vennootschap. De vennootschap die slechts een deel van haar maatschappelijk vermogen heeft overgedragen, blijft dus bestaan.
  • Partiële splitsing door oprichting van één of meerdere nieuwe vennootschappen is de rechtshandeling waarbij een deel van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap op één of meerdere nieuwe door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van aandelen in de nieuwe vennootschap(pen). De vennootschap die slechts een deel van haar maatschappelijk vermogen heeft overgedragen, blijft dus bestaan.
  • Gemengde partiële splitsing is de rechtshandeling waarbij een deel van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap op één of meer bestaande vennootschappen en op één of meer door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van aandelen van de verkrijgende vennootschappen. De vennootschap die slechts een deel van haar maatschappelijk vermogen heeft overgedragen, blijft dus bestaan.
  • In het kader van een partiële splitsing zal de bedrijfsrevisor worden aangesteld om zich uit te spreken over de inbreng in natura.


    BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
    RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER