POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Hoe werkt het?

Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld van beroepsbeoefenaars of klanten die met ons samenwerken voor revisoraal werk. Om hiervan gebruik te maken, moet je je wel éénmaal registreren en een wachtwoord aanmaken. Van zodra je van start gaat, krijg je de mogelijkheid om je te registreren. Tip: Zorg ervoor dat je ook de andere medewerkers registreert want jij zal die zelf kunnen beheren. Ben je zelf medewerker, laat dan de kantoorverantwoordelijke zich eerst registeren.

Als je op “Lopende opdrachten” klikt, dan krijg je alle nog niet afgesloten opdrachten te zien die je

  • hebt ingevoerd maar nog niet hebt doorgestuurd of
  • al hebt doorgestuurd, maar waarvan je kan zien hoever het staat met de uitvoering (*).

Je kan de opdrachten filteren op status (*) of type en sorteren op naam, referentie of deadline. Je kan ook een contactenfiche, een overzicht van de ingevulde informatie en de nog te bezorgen gegevens raadplegen.

Als je op “Afgesloten opdrachten” klikt, dan krijg je alle afgesloten opdrachten uit het verleden te zien.

Als je op “Nuttige links” klikt, kun je enkele websites terugvinden die wij nuttig achten voor uw dagdagelijkse activiteit.

Als je op “Nieuws” klikt, kun je op de hoogte blijven van beperkte berichten waarmee we jullie wensen te informeren over actuele onderwerpen.

(*) Onder ‘status’ vindt je de algemene status van de opdracht, welke kan zijn:

  • Opstarten: je bent de opdracht nog aan het invoeren.
  • In uitvoering: je hebt de opdracht doorgestuurd, wij zijn bezig uw opdracht uit te voeren.
  • Verdere informatie nodig: je tussenkomst is vereist.
  • Voorlopig ontwerp bekijken: er is een basisconcept voorbereid maar er ontbreekt belangrijke informatie om verder te kunnen
  • Ontwerp beschikbaar: je kunt feedback geven.
  • Afgesloten: de opdracht is uitgevoerd en/of het dossier wordt geklasseerd.

Vraag aan Pouseele Bedrijfsrevisoren? Hier kan je een vraag indienen.


BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER