POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Opstal/Erfpacht

  • Een Opstal is een zakelijk recht dat voor een periode van maximum vijftig jaar mag worden bepaald om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond.
  • Een Erfpacht is een zakelijk recht dat beperkt is in de tijd om het vol genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder gehoudenis om aan laatstgemelde, als een erkentenis van deszelfs eigendom, een jaarlijkse pacht te voldoen, hetzij in geld, hetzij in voortbrengselen of vruchten.

Wij kunnen u bijstaan bij de berekening van de jaarlijkse vergoeding.


BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER