POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Notariskantoor

De overdracht van een notariskantoor gebeurt volgens strikte wettelijke en reglementaire bepalingen, die ertoe strekken de schatting van een notariskantoor en de overdracht ervan op een objectieve wijze te laten verlopen die voor elke kandidaat en overdrager dezelfde is.

De schatter, bedrijfsrevisor of externe accountant, wordt door de Nationale Kamer aangewezen.

Het principe van de overname van de lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen die verband houden met de organisatie van het kantoor werden opgenomen in de organieke wet op het notariaat (art. 55) en de vergoeding werd bepaald op 2,5 maal het gemiddeld, geïndexeerd en eventueel gecorrigeerd inkomen van het kantoor over de laatste vijf jaar (art. 55, § 3, a).

De regels inzake berekening, indexering en eventuele correcties werden bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001 betreffende de vergoedeng voor de overname van een notariskantoor, dat o.m. het semi-netto inkomen definieert (art. 6-9).

De algemene vergadering van de Nationale Kamer heeft op 23 januari 2014 het huidige reglement inzake de schatting van een notariskantoor aangenomen.

In de Bijlage aan het reglement inzake de schatting van een notariskantoor, goedgekeurd door het Directiecomité op 24 april 2014, wordt opgegeven welke bijlagen, genummerd en ondertekend, aan het schattingsverslag gehecht dienen te worden, respectievelijk bij overdracht, associatie en inbreng in vennootschap.

Wanneer wij door de Nationale Kamer worden aangewezen als schatter, verzoeken wij de overdrager een bundel met de benodigde informatie samen te stellen. Meestal doet de overdrager daarbij beroep op de bijstand van zijn accountant of boekhouder.


BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER