POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Bemiddeling

Bent u verwikkeld in een geschil dat voor de Rechtbank wordt uitgevochten maar waarvan de uitkomst onzeker is? Kijkt u aan tegen een ellenlange procedure en blijven de kosten oplopen? Dan is bemiddeling misschien iets voor u.

Aan de hand van diverse technieken probeert de bemiddelaar de partijen terug in contact te brengen met elkaar. De bemiddeling is vrijwillig en strikt vertrouwelijk. Alle communicatie gevoerd en suggesties gedaan tijdens de bemiddeling, mogen niet gebruikt worden in de procedure tenzij er een akkoord wordt bekomen. De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale derde partij, die geen oordeel velt maar de communicatie vergemakkelijkt. Hij zal proberen de dialoog tussen de partijen terug te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen. Hij helpt de partijen om zelf via onderhandelen een creatieve en duurzame oplossing uit te werken voor hun conflict, rekening houdend met de respectievelijke behoeften en belangen van partijen. Het hoofddoel is het sluiten van een overeenkomst die het volledige conflict tussen partijen oplost.

De rechter kan er in sommige procedures voor kiezen partijen te adviseren een bemiddelaar in te schakelen in plaats van een uitspraak te doen.

Als ‘erkend’ bemiddelaar kunnen wij u bijstaan in dit traject.

Een getekend akkoord met tussenkomst van een ‘erkend’ bemiddelaar kan gehomologeerd worden door de rechtbank, wat dezelfde kracht heeft als een vonnis. Als één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij de tenuitvoerlegging ervan eisen.


BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER